Praktyki i staże

 

Zapraszamy lekarzy do odbycia stażu specjalizacyjnego z zakresu Madycyny Rodzinnej na zasadach rezydentury